Dom > Izložba > Sadržaj
Cijena fleksibilna krugova
Apr 12, 2016

Fleksibilna skupština cijene padaju i blizu tradicionalnom kruti sklop. Glavni razlog je uvođenje novih materijala, poboljšanja procesa proizvodnje i promjena strukture. Sada Toplinska stabilnost konstrukcije čini proizvod više, nekoliko materijali ne odgovaraju. Neki noviji materijal jer je Bakreni sloj je Tanji i može biti više sofisticirane linije koje omogućava komponente upaljač, više prikladan za utovar u malom prostoru.